Ett brett sortiment med klassisk och modern design

Fredahl är Skandinaviens ledande fullserviceleverantör åt begravningsbranschen. Vårt breda produktutbud kombinerar på ett attraktivt sätt god design med hänsyn till miljön.

Vid sidan av den egna produktionen av kistor, urnor, svepningar, kistpallar, ljusstakar och mullställ bedriver företaget även en omfattande grossistförsäljning av tillbehör för begravningsbranschen.

Huvuddelen av försäljningen går till lokala svenska begravningsentreprenörer. En växande andel av produktionen exporteras till Norge och Danmark, där Fredahl under 1900-talets två sista decennier etablerade verksamhet via egna dotterbolag.

Coffin

I takt med tiden sedan 1925

1925 började Erik Fredriksson och Torsten Dahlstrand tillverka kistor i Åsarp.

Under sitt första verksamhetsår tillverkade Fredriksson & Dahlstrand, som företaget då hette, totalt 200 kistor. Fredahl är ett genuint familjeföretag, som idag leds av den tredje generationen Fredriksson och Dahlstrand – två brödrapar som även är kusiner med varandra.

Working fredahl

Miljöansvar och kretsloppstänkande

Som branschledande leverantör har vi ett särskilt ansvar för produktkvalitet samt yttre och inre miljö. Omsorgen om miljön står alltid i fokus när vi utvecklar nya produkter och förfinar våra rutiner.

Produkter som används i samband med begravningar, främst kistor och urnor, används normalt under en mycket kort tid innan de återgår till kretsloppet. Begravningsbranschen har kommit överens om standarder och normer för hur dessa produkter ska fungera ur ett kretsloppsperspektiv. Hit hör bland annat att kistan ska brinna problemfritt vid kremation, alternativt förmultna i jorden utan att lämna skadliga restprodukter efter sig.

Fredahl är miljöcertifierat enligt ISO 14000.

Responsibility